Scheikunde H7.5

Image
Percentage, ppm en ppb

De samenstelling van een mengsel, zowel wat betreft de massa als het volume, geef je weer in procenten, ppmstaat voor parts per million of ppbstaat voor parts per billion. Hier zijn de manieren om die drie uit te rekenen / op te schrijven:

naam formule op schrijven
procenten hoeveelheid van stof x / hoeveelheid mengsel * 100% XX% (afronden op 2 decimalen)
ppm hoeveelheid van stof x / hoeveelheid mengsel * 106 X ppm
ppb hoeveelheid van stof x / hoeveelheid mengsel * 109 X ppb