Scheikunde H7.4

Image
pH-berekeningen

Er zit een verband tussen de pH waarde van een oplossing en de concentratie H+ ionen in diezelfde oplossing. Dit verband kan je berekenen met een formule, deze formule kan beide kanten op:

pH = -log [H+]
de pH waarde van een oplossing is gelijk aan de negatieve logaritme van de [H+] in die oplossing

[H+] = 10^-pH De [H+] in de oplossing is gelijk aan 10 tot de macht pH waarde in de oplossing.

Je moet bij deze formules wel in gedachten houden dat het aantal significante cijfers van [H+] gelijk is aan het aantal decimalen in de pH waarde.