Scheikunde H7.2

Image

Zuren in water

Zure stoffen hebben een aantal belangrijke kenmerken:
1 Ze hebben een zure smaak
2 Ze beinvloeden zure-base-indicatoren
3 Ze geleiden elektrische stroom
4 Ze hebben een pH waarde die kleiner is dan 7
5 Ze kunnen een of meer H+-ionen afstaan
6 Ze bevatten H+-ionen
Van kenmerk 5 ontstaan de H+-ionen pas wanneer het zuur in contact komt met water.

Je hebt 2 soorten zuren: sterke zuren en zwakke zuren. Het verschil tussen deze twee ligt in het verschil qua ionisatie wanneer het in contact komt met water. Sterke zuren ioniseren het water volledig zodra ze in contact komen (alle H ionen worden positief). Maar zwakke zuren ioniseren maar voor een gedeelte.