Scheikunde H4.2

Image

Waterstofbruggen

Tussen moleculen met NH- en/of OH-groepen treedt behalve de vanderwaalsbinding een extra binding op, die je de waterstofbrug noemt. De waterstofbrug is veel sterker dan de vanderwaalsbinding en zorgt ook voor een sterk verhoogt kookpunt. Dus, hoe meer waterstofbruggen per molecuul hoe hoger het kookpunt. Om een waterstofbrug te kunnen visualiseren moet je soms het mesoniveau gebruiken. Dit ligt precies tussen het macroniveauHet niveau wat je met je ogen ziet en het microniveauHet niveau van bijvoorbeeld structuurformules, schematisch