Scheikunde H3.2

Image

Metalen en zouten

In de vaste fase van een stof zijn de bouwstenen van die stof gerangschikt in een kristalrooster. Bij metalen is dit een metaalrooster en bij zouten een ionrooster. Bij een metaalrooster is er een metaalbinding en bij een ionrooster ionbinding. Doordat de elektronen bij een metaalrooster in de vloeibare en vaste fase vrij kunnen bewegen geleid metaal dus in allebei die fases. Een ionrooster daarentegen geleid alleen in de vloeibare fase doordat de ionen dan vrij kunnen bewegen.

Door in een metaalrooster andere metaalatomen of niet-metaalatomen aan te brengen kun je de eigenschappen van het metaal veranderen.

Tijdens de reactie van een metaal en een niet-metaal ontstaat er een zout. De metaalatomen staan daarbij 1 of meer elektronen af aan de niet-metaalatomen.