Alle soorten mengsels

Hoofdstuk 1Oplossing

Een oplossing is een mengsel dat altijd vloeibaar en helder is.


Suspensie

Een vaste stof opgelosd in een vloeibare stof, de suspensie is troebel of ondoorzichtig. Als je een suspensie lang laat staan zakt de vaste stof naar beneden.


Emulsie

Een mengsel van vloeistoffen die niet mengen, neem als voorbeeld olie en water. Normaal mengen olie en water niet maar door middel van een
een stof die helpt bij het mengen van 2 stoffen die normaal niet met elkaar mengen zoals olie en wateremulgator wel.


Een schuim

Gasbelletjes die opgesloten zijn in een vloeistof of vaste stof.


Aerosol of Nevel

Het omgekeerde van een schuim. Dus bijvoorbeeld mist, daarbij zijn druppeltjes in een gas opgesloten.


Rook

Rook bestaat uit vaste deeltjes die in een gas zweven.

Alle soorten scheidingsmethoden

Hoofdstuk 2Handige tabel

Scheidingsmethode Maakt gebruik van verschil in Geschikt voor soort mengsel
Filtreren Deeltjesgrootte Suspensie
Bezinken, centrifugeren Dichtheid Suspensie
Indampen Kookpunt Oplossing
Destilleren Kookpunt Oplossing of vloeistof mengsel
Extraheren Oplosbaarheid Vaste stof mengsel
Adsorptie Aanhechtingsvermogen (adhesie) >Geur/kleur/smaakstoffen
Chromatografie Oplosbaarheid en aanhechtingsvermogen >Kleurmengsels


Extractie

Het oplossen van een stof uit een mengsel. De stof die je wilt hebben lost wel op maar de andere niet.


Bezinken & Centrifugeren

Bij het bezinken laat je de vaste stof in een suspensie naar beneden zakken en giet je de vloeistof weg, hierdoor houd je de vaste stof over. Met een centrifuge kan je dit proces versnellen. In de centrifuge wordt de vaste stof weggeslingerd en houd je de heldere oplossing over. Hierna moet je het alleen nog afschenken (decanteren).


Filtratie

Het scheiden van een suspensie door een filter, deze methode is gebaseerd op de stofeigenschap deeltjesgrootte. Als je als voorbeeld water en zand neemt zal het zand in het filter blijven zitten terwijl het water door het filter loopt. Wat door het filter gaat heet het filtraat en wat je overhoud heet het residu.


Indampen

Laten verdwijnen van een oplosmiddel door middel van warmte. Hierbij gaat de stof met het laagste kookpunt sneller verdampen waardoor je de andere stof overhoud.


Destilleren

Destilleren is eigenlijk een geavanceerdere manier van indampen. Bij een destillatie kook je 2 stoffen totdat de eerste stof verdampt is (indampen), daarna vang je de damp van die stof op. Wat je opvangt heet het destilaat en wat je overhoud heet het residu.


Adsorbtie

Stoffen kunnen zich hechten aan een oppervlak (adsorbtie) hierdoor kan je een stof uit een mengsel halen door middel van een vaste stof. Een voorbeeld is inkt op papier het papier adsorbeert de inkt en de inkt hecht zich aan het papier.


Chromotografie

Chromotografie is eigenlijk een wedstrijd tussen oplosbaarheid en aanhechtingsvermogen. Als je bijboorbeeld een stukje papier met een zwarte inktstip erop in een bekertje met laag water zet zal de inkt zich opdelen in verschillende kleuren.