Je eigen land je eigen volk

Module 1De balkan

De 2 grootste landen die de balkan bezetten waren Oosterijk-Hongarije en het Osmaanse-Rijk, beide landen waren Een land of staat waar veel verschillende volken met een eigen taal, geloof en geschiedenisveelvolkerenstaten. Hierdoor wouden veel van die volken zelfstandigheid omdat ze een eigen taal en geschiedenis hadden. Toen OH Bosnië-Herzegowina bezette. In Bosnië-Herzegowina woonden veel servische mensen. Die Serven wouden bij Servië horen ze vonden zichzelf een raar volk, ze spraken een slavische taal in tegenstelling tot het duits sprekende OH.

De balkan in 1914


Rusland

Rusland was ook een Een land of staat waar veel verschillende volken met een eigen taal, geloof en geschiedenisveelvolkerenstaat, en werdt bestuurd to de bestuuder van Ruslandtsaar. Een reden waarom rusland ook de balkan wou hebben is dat er havens aan het zwarte meer lagen die 's winters niet bevroren. De rest van de havens die aan rusland lagen wel, dit was dus best cruiciaal voor de Russen. Nog een reden waarom Rusland de balkan wou hebben is omdat het een slavische taal sprak zoals de meerderheid van de landen in de balkan zoals Servië. Ook was de industie heel slecht in Rusland, er werd bijna niet gemodernaliseerd waardoor bijna iedereen op het platteland werkte. In rusland was adel de baas waardoor de russen bijna geen stem in hun eigen land hadden.

Bondgenootschappen

De drie gebieden (OH,OR,RL) voelden zich allemaal niet veilig voor bijvoorbeeld een revolutie of een oorlog binnen hun gebied. Hierdoor gingen ze alle drie bondgenootschappen zoeken:

Oosterijk-Hongarije:
 - Duitsland
 - OR (Turkije)

Rusland:
 - Frankrijk
 - later ook engeland toen belgie (een neutraal land) werdt aangevallen

Zoals je ziet had Rusland met Frankrijk een bondgenootschap gesloten, dit deed Rusland zodat ze Duitsland konden insluiten. Ook kan je zien dat engeland er in de eerste instantie niet bijzat, dit kwam doordat Engeland wat ze noemden een Een sterke marine hebben om zich zo goed te beschermensplendid isolation had, dit betekent dat ze een heel goede marine hadden. Ook Duitsland vond dat ze een goede marine moesten hebben dus begon er een wapenwedloop te onstaan tussen Engeland en Duitsland. Om te kunnen concureren met Engeland moest Duitsland een groot industrieland worden, dit was bedreigend voor de andere landen zoals Frankrijk omdat Frankrijk in 1870 de Elzas moest afstaan aan de Duitsers om zo vrede te kunnen sluiten. Kortom iedereen begon een klein beetje een hekel aan Duitsland te krijgen.

De moord

In de zomer van 1914. In een provinciestad van OH, Sarajevo gingen de kroonprins van OH Frans Ferdinand en zijn vrouw Sophie door de provinciehoofdstad rijden. Voordat dit gebeurde waren er 3 jongens die een aanslag wouden plegen op deze kroonprins, deze jongen waren deel van de
groep mensen die streden om bij het vrije Servië aan te kunnen sluitenzwarte hand. De zwarte hand was een groep mensen die streden om zich bij het vrije Servië aan te kunnen sluiten. De eerste jongen gooide een bom die de adjudant van Frans Ferdinant verwondde. Hierna ging die kroonprins naar de burgemeester om een praatje te houden. Ondertussen had de derde jongen Gravilo Princip het opgegeven en was een broodje gaan halen bij een broodjeszaak in de buurt. Toen hij naar buiten kwam lopen was tot zijn grote verbazing die kroonprins recht voor zijn neus! Hij was de verkeerde straat ingereden en was achteruit aan het gaan om verder te gaan met de tocht, die Princip pakte zijn kans en schoot Frans en zijn vrouw Sophie beiden dood.

Hierna volgden een soort kettingreactie waardoor de eerste wereldoorlog tot stand kwam (zie hiernaast of hieronder)


Die kettingreactie

1  Oosterijk-Hongarije geeft Servië de schuld en verklaart oorlog met Servië
2  Duitsland steunt Oosterijk-Hongarije (vanwege het bondgenootschap)
3  Rusland steunt Servië en het klaarmaken van soldaten voor de oorlogmobiliseert zijn troepen aan de Duitse en Oosterijk-Hongaarse grens.
4  Frankrijk steunt Rusland (bondgenootschap)
5  Duitsland verklaart de oorlog aan Rusland en Frankrijk en valt aan.
6  Duitsland marcheerd door België (neutraal land) Noord-Frankrijk binnen.
7  Engeland komt belgië te hulp er verklaart oorlog met Duitsland (dit komt terug op wat hierboven bij de bondgenootschappen staat).

Oorlog en revolutie

Module 2Tweefrontenoorlog

De keizer van OH kreeg van Duitsland wat je een Een soort bevestiging wat de Duitsers aan de Oosterijk-Hongaarse keizer gaven dat wat er ook gebeurd ze OH zouden steunenblanco cheque noemt, dit betekent dat wat er ook gebeurde Duitsland OH zou steunen. Er was een generaal, de bedenker van het von schlieffenplan, daarom heet het ook het von schlieffenplangeneraal Von Schlieffen. Deze generaal had een geniaal plan bedacht om een Een oorlog aan twee fronten (grenzen)tweefrontenoorlog te kunnen voorkomen, want als Frankrijk en Rusland (bondgenoten) tegelijkertijd Duitsland zouden aanvallen zou Duitsland de klos zijn. Het zo genoemde Het plan om die tweefrontenoorlog met FR en RU te voorkomenvon Schlieffenplan was dit:
Duitsland zou eerst Frankrijk aan moeten vallen omdat die al gemobiliseerd was en daarna Rusland omdat die generaal dacht dat Rusland er lang over zou doen om te mobiliseren dus zouden ze eerst Frankrijk verslaan en wanneer ze Frankrijk verslagen hadden zouden ze de Russen aanvallen. Dit ging niet helemaal volgens plan, ten eerste dachten de mensen dat zo'n oorlog niet langer dan enkele weken zou duren omdat ze allemaal zo gemillitairiseerd waren. Ten tweede verliep de Russische mobilisatie sneller dan verwacht. Hierdoor mislukte het Von Schlieffenplan en kregen die Duitsers toch te maken met zo'n gevreesde tweefrontenoorlog.


Loopgraven en zeeblokkade

In Frankrijk ging het ook niet zo goed want de Duitsers waren door België (een neutraal land) gemarcheerd en hadden België ook aangevallen waardoor Engeland België te hulp schoot. De duitsers groeven zich in om bepaalde terreinwinst te verdedigen en dit vertraagde de Duitse opmars heel erg. Deze loopgraven waren zo goed in verdedigen dat beide kanten bijna geen terreinwinst kon krijgen maar alleen maar doden. Want zodra je uit zo'n loopgraf stak was je al honderden soldaten kwijt door alle mitrailleurs. Op zee was de Engelse marine aan het domineren en begonnen de Duitsers met onderzeeërs de geällieerde schepen te bombarderen maar dan met torpedostorpederen. De Engelsen ontwierpen het een gemische stof waarmee je groepen mensen dood kon makenmosterdgas, dit bleek alleen wel snel een slechte keuze geweest te zijn want als de wind draaide was je je eigen mannen kwijt.


Februarirevolutie

In Rusland hadden maar weinig mensen een stem over het land, 80% was boer en meestal ook boer die niet veel verdiendepachtboer, De edelen hadden de meeste macht, geld en ook een stem in hun land. Daarom waren de meeste Russen een beetje boos want ze hadden het zwaar maar hadden alsnog niet genoeg eten. Met de Duitsers die Rusland binnenvielen ging het heel goed en daardoor ontstond er een voedseltekort omdat er heel veel landbouwgrond verloren was geraakt. Elke keer werdt de tsaar de schuld van de nederlagen, de desertie onder de soldaten, de voedseltekorten en de stakingen. In februarie van 1917 brak de
een revolutie waarin de tsaar door de bevolking werd afgezet en er een voorlopige regering kwamFebruarirevolutie uit. De tsaar werd afgezet en er kwam een voorlopige regering


Oktoberrevolutie

Ik had geen zin om dit uit te typen dus hier is het in het super kort zonder details: Het is een revolutie waar de communisten aan de macht kwamen tegen de voorlopige regering in 1917Oktoberrevolutie

Oorlog en revolutie

Module 4Burgeroorlog

Niet iedere Rus was het eens met de Oktoberrevolutie, neem als voorbeeld rijke mensen. Rijke mensen hebben het heel goed maar als het land communistisch zou worden zou het geld eerlijk verdeeld worden en zouden die rijke mensen dus niet meer zo rijk en machtig zijn. Die mensen die tegen de Oktoberrevolutie waren vormden een groep en noemden zichzelf Legertjes van mensen (meestal rijke en adel) die tegen de Oktoberrevolutie waren en dus geen communisme woudende witte. Daar tegenover staan de mensen die voor het communisme en de Oktoberrevolutie waren.de rode die waren natuurlijk voor het communisme en dus ook voor de oktoberrevolutie. Het rode leger, georganiseerd door ene Trotski, versloeg in 1920 de witte en liet de tsaar en zijn gezin vermoorden. Hierdoor konden de witte de tsaar zijn macht niet meer teruggeven. Ook veranderde de hoofdstad van de tsaarstad Sint-Petersburg naar Moskou.


Oorlogscommunisme

In 1918 waren er verkiezingen in Rusland. De communisten (bolsjewieken) kregen maar een kwart van de stemmen, maar dit wou Lenin niet zomaar laten gebeuren dus zette hij het oorlogscommunisme in:

oorlogscommunisme houd in dat:
1 Al het privebezit werd afgeschaft
2 Fabrieken werden staatseigendom van boeren
3 De boeren moesten zonder geld leven op straat
4 Er werden raden van arbeiders en soldaten gemaakt, ook wel de sovjets genoemd
5 De arbeiders kregen betaal in kleding, voedsel en onderdak
6 Op bevel van de sovjets moesten die arbeiders en boeren arbeidslegers kunnen vormen


Nieuwe economische politiek

Door de enorme hongersnoden en enorme dwang werkte het oorlogscommunisme natuurlijk niet. Lenin en zijn groep deden een stapje terug en de boeren mochten langzamerhand weer hun eigen producten verkopen. Fabrieken werden langzaam weer privebezit en de economie van Rusland begon aardig te groeien. Dit ging allemaal goed tot dat Lenin stierf in 1924. Hierdoor ontstond er een streid om de macht tussen Stalin en Trotski.

Stalin wou:
1 De sovjet-unie verder uitbreiden

Trotski wou:
1 Een wereldrevolutie

Stalin heeft uiteindelijk de streid gewonnen en Trotski moest het land verlaten wegens verraad.

Lenin en Stalin

Module 5De totalitaire maatschappij onder Stalin

Nadat stalin in 1928 aan de macht gekomen was begon hij allemaal 5 jaren planen uit te voeren (de collectivisatie):
1  Er werden talloze machinefabrieken en hoogovens gebouwd.
2 De boederijen werden in grote landbouwbedrijven samengevoegd (kolchozen).
3 Er werden nieuwe landbouwbedrijven opgericht, dit waren staatsboederijen waarin boeren in staatsdienst werkten.

Tegenstanders van dit plan werden als 'rijke boer' vervolgd ookal was je straatarm. Er waren heel veel protesten tegen dit plan en stalin loste dit op zijn eigen manier op door hele steden uit te laten hongeren en tegenstanders naar werkkampen te sturen. Met propeganda werd iedere Rus een communist en werd stalins werk als iets geweldigs voorgedaan. Het was overal, hierdoor kreeg de Sovjet-Unie een Alles in het land word bepaald door de staattotalitair systeem.


De rode tsaar

Lenin dacht dat iedere tegenstander van zijn systeem iemand was die zijn plek als leider wou overnemen. Hij liet iedere mogelijke tegenstander executeren of naar werkkampen weg laten sturen (naar de Een groep werkkampen van het bedrijf GoelagGoelagarchipel).

Begrippen

Van het hele hoofdstukBegrippen

Gemenschappelijk bezit maken van landbouw en industriecollectivisatie
Ideologie waarin geld en alle kapitaal geïnvesteerd in industrie en landbuw, in handen van de gemeenschap is.communisme
Revolutie in Rusland tegen het tsarenregime in februarie 1917Februarirevolutie
Communistische revolutie tegen de voolopige regering van Rusland in oktober 1917Oktoberrevolutie
Politieke reclamepropaganda
Het totale doen en laten wordt bepaald door te staattotalitairisme
Keizer van Ruslandtsaar
Oorlog die wordt uitgevochten op twee fronten tegelijk. Voor Duitsland een oost- en westfronttweefrontenoorlog
Staten waarin meerdere volken samenlevenveelvolkerenstaten
Duitse strategie om een tweefrontenoorlog te voorkomen door een snelle opmars in Frankrijk terwijl de Russen nog aan het mobiliseren zijnvon schlieffenplan
Vredesverdrag dat de oorlog tussen Duitsland en de geallieerden afsloot (1919)vrede van versailles
Grote oorlog waaraan landen uit meerdere continenten deelnemenwereldoorlog
Stelsel van concentratiekampen in Rusland, beheerd door de organisatie GoelagGoelagarchipel
Het onder de wapenen roepen van het legermobilisatie