Natuurkunde H3.3

Image

Weerstanden

Als een apparaat een hoge geleidbaarheid heeft dus een lage weerstand en laat stroom makkelijk door. De eenheid van geleidbaarheid G is S. De eenheid van weerstand R is de ohm (Ω).

Je hebt 2 verschillende schakelingen, een serie- en een parallelschakeling. Bij een serieschakeling blijft de stroomsterkte (I) gelijk. Bij een parallelschakeling blijft juist de spanning gelijk.