Natuurkunde H3.2

Image

Spanningen

De spanning is de hoeveelheid elektrische energie per coulomb lading. De grootheid hiervan is U en de eenheid Volt. 1 volt is dus 1 joule per coulomb. Om spanning te maken heb je een spanningsbron nodig, deze spanningsbron is alleen bruikbaar als hij voldoende energie kan leveren. Maar je kan spanningsbronnen in serie schakelen om ze samen te voegen. Niet alle apparaten hebben hetzelfde vermogen dus is de hoeveelheid volt die nodig is per apparaat verschillend. Het vermogen hangt dus af van de stroom en de spanning. (P = U * I)