Natuurkunde H3.1

Image

Lading

Een elektrische lading kan positief of negatief zijn. Gelijke ladingen stoten elkaar af en ongelijke ladingen stoten elkaar af. Een atoom bestaat uit meerdere deeltjes waarvan de ladingen samen 0 zijn. Je hebt: elektronendeze zijn negatief geladen (-1), protonenDeze zijn positief geladen (+1) en neutronenDeze zijn neutraal geladen. Een voorwerp kan statisch geladen zijn, dit betekent dat het een overschot of een tekort aan negatieve lading heeft. De lading stroomt dan pas weer weg als je het voorwerp aanraakt. Dat overschot / tekort ontstaat doordat er in sommige voorwerpen vrij bewegende elektronen bevinden. Doordat deze elektronen kunnen bewegen kunnen ze dus ook overlopen naar een neutraal geladen voorwerp waardoor dat voorwerp negatief geladen word (elektronen: -1 lading). In een isolator kunnen elektronen niet vrij bewegen (bv rubber).

Formule lading (Q): I = hoeveel lading (C) er per seconde beweegt