GS Leerdoelen H6.3

Image

Leerdoelen

Ga met je muis over de vraag of klik erop op telefoon om het antwoord te zien.

1- Je kunt de begrippen pluriforme of multiculturele samenleving uitleggen. Samenleving waarin mensen verschillende etnische minderheden samenleven.

2- Je kunt de drie “houdingen” die immigranten kunnen aannemen benoemen en uitleggen. Segregatie: De immigranten zonderen zich af in groepen waarin ze eigenlijk niet aanpassen.

Assimilatie: Tegenovergestelde van Segregatie, bij assimilatie gaan de immigranten helemaal op in de samenleving en nemen dingen als gewoontes over.

Integratie: Middenweg tussen segregatie en assimilatie. Wel in de samenleving op gaan maar eigen gewoontes / geloof behouden.


3- Nederland is kortgezegd in drie fases het multiculturele land geworden wat we nu zijn.
Je kunt deze drie fases, met ieder zijn eigen kenmerkende groep immigranten benoemen en uitleggen. Fase 1: Koloniale erfenis, eerst Indonesië (1948/1949) Soekarno heeft een hekel aan Nederlanders.  Mensen uit vroegere koloniën komen terug naar Nederland. Nederland moet eraan wennen.

Fase 2: Gastarbeiders, Nederland werd heel snel heel rijk en creeert veel banen, weinig mensen die die banen wilden doen dus ze laten Gastarbeiders komen (1960). Eerst Zuid-Europa, dan Turkije en Marokko. De gastarbeiders wilden hun land niet verlaten, maar verdienen hier heel veel. Willen een paar jaar veel geld verdienen en daarna weer terug naar vaderland, gebeurt niet. Na een bepaald aantal jaar blijven ze toch, van beide kanten niet verwacht.

Fase 3: Vluchtelingen uit gebieden waar het gevaarlijk is om te wonen / leven.


4- Je kunt uitleggen waarom volgens het boek sommige kinderen van immigranten het moeilijk kregen in Nederland. Mensen hadden gelijk vooroordelen en er ontstond een angst voor de allochtonen. Hierdoor was het voor kinderen van immigranten soms erg moeilijk.

5- Je kunt uitleggen welke verklaring het boek geeft voor de opkomst van ontevredenheidspartijen. De angst voor onbekende culturen (met name de islam) nam toe.

6- Je kunt over de bij vraag 5 genoemde verklaring jouw eigen mening geven. Ik begrijp wel waarom deze partijen zijn ontstaan, maar vind het ook wel overdreven. Als een iemand die islamitisch is iets doet, betekent dat niet dat alle Islamieten zo zijn.