GS Leerdoelen H6.0

Image

Leerdoelen

Ga met je muis over de vraag of klik erop op telefoon om het antwoord te zien.

1- Je kunt de titel van het hoofdstuk uitleggen. Overvloed: Er gebeurde ineens heel veel, veel religies kwamen steeds dichter bij elkaar en dat zorgde voor een overvloed aan nieuwe ideologieën en rituelen van bepaalde geloven.

Onbehagen: Mensen hadden allemaal een eigen geloof / ideologie en dachten ook dat dat de beste manier van leven was maar omdat er verschillende groepen ontstonden die andere ideologieën / religies hadden ontstond er onbehagen tussen die groepen.


2- Je kunt uitleggen waarom het boek 9/11 noemt als omslagpunt in de geschiedenis. Amerika had altijd al een overheersende rol, met 9/11 werd het ‘sterke’ Amerika aangevallen. Het hart van de westerse economie werd getroffen. Amerika werd dus kwetsbaarder, vliegen werd minder veilig en de islam werd aanschouwd als een gevaarlijke religie. Dit had ook een gevolg op de politiek, neem Pim Fortuyn als voorbeeld. Het omslagpunt is hierin dat men anders ging kijken naar de islam.

3- Je kunt uitleggen welke twee negatieve gevolgen het boek noemt van globalisering en je kunt deze uitleggen. Gevolg 1: De wereldeconomie en de internationale politiek werden sterker met elkaar verbonden waardoor er spanningen ontstonden door meningsverschillen.

Gevolg 2: De oosterse (wat armere) en westerse (wat rijkere) cultuur kwamen vaker samen, dit kan je zien als bijvoorbeeld zwart en wit of rijk en arm.