GS Leerdoelen H5.1

Image

Leerdoelen

Ga met je muis over de vraag of klik erop op telefoon om het antwoord te zien.

1- Waarom is de verwachting dat de Grote Drie in goed samen kunnen werken helemaal niet gek? Ze konden goed met elkaar overweg omdat ze een gemeenschappelijke vijand hadden: Duitsland en Japan. Na de tweede wereldoorlog was de vraag wat ze met DL gingen doen, ‘we komen er samen wel uit’ was het algemene gevoel.

2- Waarom loopt dit snel mis? Noem minimaal vier redenen. -Naderhand bleken de afspraken die De Grote Drie hadden gemaakt, te vaag.
-Er was enorme chaos in Duitsland na de tweede wereld oorlog
-afspraken bleken voor meer dan één uitleg vatbaar
-twee van De Grote drie weg
-Vredesverdrag voor heel Duitsland


3- Welke drie afspraken over wat doen we met Duitsland na de oorlog gaan wel goed? -Verdeling Duitsland: Duitsland zou na de Tweede Wereldoorlog in een aantal gebieden worden verdeeld
-Oorlogsmisdadigers zouden vervolgd worden
-De Grote Drie hadden respect voor elkaar


4- Waarom is dit heel logisch? -Deze afspraken waren niet heel erg van belang, en daar hadden De Grote Drie geen verschillende meningen over. Deze gingen dus goed.

5- Waarom gaat juist die vierde fout? Onderling zijn er verschillende ideologieën, het communisme en het kapitalisme. In dit geval botste Stalin (communist) met Churchill en Roosevelt (kapitalisten).

6- Wat wordt bedoeld met de term Het IJzeren Gordijn? De scheidingslijn door Europa die het kapitalistische Westblok en het communistische Oostblok scheidde

7- Wat houdt de Truman-doctrine en waarom ontstond deze? De steun van Amerika aan landen die communistisch dreigden te worden. Deze ontstond omdat Amerika bang was dat Stalin met zijn communisme te veel macht zou krijgen