Geschiedenis H6.0

Image

De titel

Dit hoofdstuk heet Overvloed en Onbehagen. Deze titel kan je opdelen in 2 delen:

Overvloed: de overvloed aan nieuwe culturen, religies en ideologie├źn.
Onbehagen: de haat die de verschillende etnische minderheden tegen elkaar hadden. Dit kwam door het geloof dat je eigen cultuur de beste is en dat jouw tradities of gewoonten normaal zijn en van andere etnische minderheden niet.

De kenmerken van dit tijdvak

Het omslagpunt in de geschiedenis kan je eigenlijk zien als 9/11, omdat door de globalisering en de sterke rol tot de westerse cultuur van Amerika mensen gingen protesteren. De globalisering zorgde ervoor dat de wereldeconomie en de internationale politiek steeds dichter bij elkaar kwamen. Dit betekent dat mensen veel politieke situaties van andere landen wist. Ook kwamen de westerse/oosterse culturen steeds dichter bij elkaar en begonnen etnische minderheden te emigreren naar andere landen waar het bijvoorbeeld beter was. Hierdoor ontstond er veel spanning tussen west en oost of rijk en arm.