Geschiedenis H5.5

Image

Verlangen naar een joodse staat

Sinds 70 na Chr. werden de joden verspreid over de hele wereld. Overal waren de joden een minderheid en ze werden als tweederangburgers gezien. Een goed voorbeeld hiervan is de WO2, hierin worden de joden vervolgd. Maar dit is niet het enige voorbeeld van Vijandige houding ten opzichte van Joden en alles wat Joods isantisemitisme. Door al deze vervolgingen verlangden de joden naar een eigen staat. Het was niet moeilijk om te kiezen: in Palestina, waar ze voor 70 na Chr ook al woonden. Alleen was Palestina al bezet door de palestijnen en er ontstonden wel 4 oorlogen!