Geschiedenis H5.4

Image

Volksrepubliek China

In het oosten van Azie waren er sterke verschillen in het kapitalisme en communisme. In China werd vanaf WO1 al constant gevochten (protesten / burgeroorlogen). Toen in 1937 Japan inviel in China vocht iedereen samen om Japan de deur toe te wijzen, maar toen dat in 1945 opgelost was gingen de burgeroorlogen weer verder. De Chinese mensen waren helemaal klaar met alle corruptie en machtsmisbruiken waardoor het communisme populair begon te worden onder leiding van Mao Zedong. Amerika heeft nog het communisme in China proberen te voorkomen maar het was zo populair dat zelfs de oude leider moest vluchten naar Thaiwan (Chiang Kai-shek). Op 1 oktober 1949 was china officieel communistisch geworden en heette het Volksrepubliek China.

Op zijn Chinees

Mao Zedong wou zo snel mogelijk alle problemen oplossen dus hij begon meteen met Het samenvoegen van bestaande zelfstandige boerderijen tot grote gezamenlijke boerderijen.collectiviseren. Er werden boeren tot samenwerking gedwongen en de handel / industrie werd voor een groot deel genationaliseerd. De overheid vond dat de ontwikkeling op eigen kracht moest gebeuren.

Beter of slechter

Een campagne om van schroot nieuw ijzer en staal te maken was deel van De naam voor het vijfjarenplan in China waarin geprobeerd werd om het land versneld te industrialiseren.de grote sprong voorwaards. Deze campagne had als eindoel een klassenloze communistische heilstaat. Mao Zedong hoopte een goede sprong hiernaar toe te maken door ongeveer 100 miljoen mensen tegewerkstellen met het aanleggen van wegen/dijken. Alleen hadden de mensen een enorme hongersnood, hierdoor veranderde het plan voorzichtig van koers. Er werdt ruimte gemaakt voor De overheid stelt zich tot doel om in de samenleving en economie minder te willen regelen en meer aan het initiatief van de burgers en de bedrijven over te laten, waarbij 'vrije markt' en 'concurrentie' sleutelbegrippen zijn.liberalisering. China begon steeds meer kapitalistisch te worden maar noemde zichzelf nog steeds communistisch om het volk tevreden te houden.