AK Leerdoelen H4.3

Image

Leerdoelen

Ga met je muis over de vraag of klik erop op telefoon om het antwoord te zien.

1- Je kent de belangrijkste broeikasgassen. Koolstofdioxide (CO2), Methaan (CH4) en Waterdamp (H2O)

2- Je weet wat het broeikaseffect is. Het broeikaseffect is het opsluiten van warmte (vooral straling v/d zon) op de aarde door middel van broeikasgassen.

3- Je kunt het verschil tussen het broeikaseffect en het versterkt broeikaseffect uitleggen. Het normale broeikaseffect was in balans en het versterkt broeikaseffect is veroorzaakt door de mensheid en hierdoor neemt de gemiddelde temperatuur alsmaar toe.

4- Je weet welke factoren invloed hebben op de verandering van de hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer. Landbouw: vooral methaan uit poep van koeien
Fabrieken: verbranding van fossiele brandstoffen wat CO2 uitstoot
Globalisering: Mensen worden rijken en gebruiken meer energie (en dus verbranding -> CO2)


5- Je kunt uitleggen hoe de mens invloed heeft op het klimaat. Lees stukjes van het leerdoel hierboven

6- Je kunt uitleggen welke invloed de verandering van de hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer heeft op het klimaat. Doordat de hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer toeneemt neemt de gemiddelde temperatuur ook toe omdat er meer warmte vast blijft zitten op de aarde.