AK Leerdoelen H4.1

Image

Leerdoelen

Ga met je muis over de vraag of klik erop op telefoon om het antwoord te zien.

1- Je kunt de geologische tijdschaal aflezen. Ja dat kan ik :)

2- Je kent je de periode en het tijdvak van de geologische tijdschaal waarin de mens zich nu bevindt. Kwartair -> Holoceen

3- Je kent het verschil tussen glacialen en interglacialen. Glacialen zijn koude periodes van de aarde en interglacialen zijn warmere periodes van de aarde (zoals nu).

4- Je weet dat de temperatuur op aarde er wisselend is geweest sinds het ontstaan van de aarde. Nou bij deze ;)

5- Je kunt uitleggen hoe de zee CO2 opneemt. Doordat er diertjes als plankton in leven die CO2 gebruiken voor fotosynthese of om bijvoorbeeld hun skelet te versterken.

6- Je kunt uitleggen hoe planten – door fotosynthese – CO2 omzetten in zuurstof. Planten zetten CO2 en zonlicht om tot zuurstof te maken.

7- Je kunt uitleggen hoe koolstof in vaste vorm in de grond terecht komt. Doordat dieren / planten die CO2 opgeslagen hebben doodgaan en dan komen er lagen grond overheen en na een lange tijd liggen die dode dieren-/plantenresten onder de grond met CO2 erin opgeslagen.

8- Je kunt uitleggen hoe de mens – door de uitstoot van fossiele brandstoffen – de koolstofkringloop beïnvloedt. Doordat er meer CO2 de atmosfeer in gaat dan dat eruit gehaald kan worden door de kringloop verstoord men het evenwicht en neemt de temperatuur dus nog meer toe.