Aardijkskunde H4.5

Image

Klimaatconferenties

Op dit moment is klimaatverandering een heel belangrijk onderwerp en worden er dus veel conferenties gehouden waar vaak geen overeenkomst uit komt omdat elk land eigen behoeftes heeft. In 2015 is er wel een overeenkomst gekomen en hebben veel landen maatregelen genomen om maximaal 2 graden te behouden.

Uitstoot tegen gaan

Uitstoot kan je op verschillende manieren tegengaan, een soort hiervan is mitigatie. Dit is brongericht. Ook heb je adaptatie, dit is niet brongericht maar juist symptoombestrijding.
Mitigatie:
1- Emissieplafond: elk bedrijf dat uitstoot heeft heeft ook een emissieplafond, dit is een grens tot de hoeveelheid uitstoot dat dat bedrijf mag hebben.
2- CO2 opslag: Door een hoeveelheid CO2 op te slaan kan je minder CO2 in de atmosfeer hebben en dus het versterkt broeikaseffect tegen gaan.
3- Alternatieve energiebronnen: dit zijn dingen als zonne energie of windenergie of waterkrachtenergie.
Adaptatie:
1- Dijken verhogen

2- Investeren in wateropslag