Aardijkskunde H4.3

Image

Broeikasgassen en het broeikaseffect

De atmosfeer bestaat voor 0,5% uit broeikasgassen. De belangrijkste 3 gassen hiervan zijn Koolstofdioxide (CO2), Methaan (CH4) en waterdamp (H2O). Deze gassen zorgen ervoor dat een deel van de warmte van de zon vastgehouden wordt op aarde. Dit heet het broeikaseffect. Dan heb je ook nog het versterkt broeikaseffect, dit is waardoor de aarde langzaam opwarmt omdat er te veel broeikasgassen in de lucht komen in verhouding.

Invloeden op broeikaseffect

1- Landbouw en methaan: Door het kappen van regenwouden en de exponentieel groeiende vraag naar vee komt er steeds meer methaan in de lucht. Dit komt vooral door poep van de koeien. 2- Energie en koolstofdioxide: Door alle fabrieken die na de industriƫle revolutie van stand zijn gekomen is er veel verbranding van fossiele brandstoffen. Hierdoor komt er steeds meer CO2 in de lucht. 3- Globalisering: Doordat mensen steeds rijker geworden zijn gebruiken ze ook steeds meer energie waardoor er dus ook meer CO2 vrijkomt in de lucht.