Aardijkskunde H4.1

Image

Geologische tijdschaal

De leeftijd van de aarde wordt verdeeld in verschillende groepen (era/periode/tijdvak) op basis van klimaat / omstandigheden. In de afbeelding hierboven kan je alle groepen zien en kan je ook zien dat wij ons bevinden in het Kenozoïcum -> Kwartair -> Holoceen.

Koolstofkringloop

De samenstelling van gassen in de atmosfeer is heel bepalend voor de vorming van de aardlagen. Het meest belangrijke gas is CO2 (koolstofdioxide). De hoeveelheid CO2 in de aarde blijft altijd hetzelfde maar de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer kan wel verschillen. Deze verschillen komen door de koolstofkringloop: de samenloop van alle processen waarmee koolstof in de aarde circuleert. Hier zijn de stappen van die koolstofkringloop:

1- CO2 is in de atmosfeer aanwezig
2- CO2 wordt door plankton en schelpdieren in de oceanen opgenomen
3- CO2 wordt door planten opgenomen door middel van fotosynthese
4- Dieren en mensen ademen de CO2 weer terug de atmosfeer in
5- Planten en dieren gaan dood, komen op de aardbodem terecht en fossiliseren. Dit betekent dat ze fossiele brandstoffen worden dat veel CO2 bevat
6- CO2 dat in de oceanen terecht gekomen is wordt door plankton opgenomen en er vormt kalksteen op de bodem van de aarde
7- Fossiele brandstoffen worden uit de grond gehaald
8- Fossiele brandstoffen worden gebruikt als energiebron en er komt weer CO2 vrij die via fossilisatie in stap 5 in de bodem opgeslagen was

Hoe nemen planten, dieren en de zee CO2 op?

Mensen en dieren ademen zuurstof in en CO2 uit.
Planten daarentegen nemen juist weer CO2 op en door middel van fotosynthese brengen ze zuurstof terug de lucht in en de CO2 die ze opgeslagen hadden wordt in de aardbodem opgenomen om zo weer in de kringloop terecht te komen.
In de zee wordt ook CO2 opgenomen door plankton die ook fotosynthese gebruiken om zuurstof de lucht in te brengen.
Sommige plankton gebruikt de CO2 ook om hun skelet te versterken. Die plankton gaan dan weer dood en vormt op de bodem van de zee kalksteen.

Invloed van de mens op de koolstofkringloop

Door de winning van fossiele brandstoffen en de verbranding daarvan wordt het aantal CO2 in de atmosfeer beïnvloed door de mens. Het probleem is dat de mens sneller die fossiele brandstoffen verbrand dan dat de aarde CO2 kan opnemen waardoor het aantal CO2 in de atmosfeer toeneemt en niet meer in balans blijft.