Aardijkskunde H3.4

Image

Tropische zone

In de tropische zone is het klimaat altijd warm en vochtig. De luchtvochtigheid in de tropische zone is altijd boven 80% (handig voor het identificeren). Door die hoge luchtvochtigheid groeien bomen het hele jaar door. Je zou denken dat de grond hier erg vruchtbaar is maar dat is niet zo, dit komt doordat de planten leven op afbreekmateriaal van dode planten. Ook is er weinig zonlicht in de dichte bossen waardoor de plant ook meer moeite heeft met overleven. In de tropische zone zitten de Voedingsstoffen dus in de planten en niet in de bodem. Tussen het tropisch regenwoud en de woestijnen liggen de savannes, de tropische regewouden liggen op de evenaar en de woestijnen juist rond zo'n 20NB/ZB.

Aride zone

In de aride zone wordt de begrenzing bepaald door de neerslag in dat gebied. Aride zones zijn heel droog met gemiddeld maar 250mm neerslag of minder. Kenmerkend is wel dat in de aride zones de neerslag bijna altijd stortbuien zijn. 1/3 van het landschap bestaat uit woestijnen en maar een klein deel daarvan zijn zandwoestijnen, het grootste deel bestaat uit rots- / grindwoestijnen. Het grensgebied tussen de aride en meer gematigde zone wordt gevormd door Grensgebied tussen aride en gematigde zone. Jaarlijkse neerslag tussen 250 en 500 mm (BS-klimaat).steppegebieden met gemiddeld 250 tot 500mm neerslag.

Subtropische zone

De subtropische zone ligt tussen de tropen en de gematigde zone in. Het is in deze gebieden wat koeler dan in de tropen. De verdeling van neerslag in dit gebied heeft grote invloed op het bodemgebruik. De vegetatie heeft zich daarentegen wel aan aangepast door in het vochtige voorjaar te gaan groeien.

Gematigde zone

de gematigde zone is alleen te vinden op het noordelijk halfrond en bevat veel loofbomen. De bodems van de gematigde zone zijn redelijk vruchtbaar en door de bladeren ontstaat er een redelijke humuslaag. De overgangszone tussen de polaire en gematigde zone is de boreale zone, de boreale zone heeft een te lage temperatuur voor loofbomen waardoor de naaldbomen overheersen omdat zij tegen de lagere temperaturen kunnen.

Polaire zone

De gemiddelde jaarlijkste temperatuur in de polaire zone is onder de 10°C. Hierdoor kunnen er geen bomen groeien. Het toendragebied is onderdeel van de polaire zone, in deze toendras komt Ondergrond dat nooit helemaal ontdooit is. De laag kan tot op enkele honderden meters diep bevroren zijn.permafrost voor. Doordat het water niet in de bevroren bodem van de toendras kan zakken ontstaan er moerassen.